Utiliteitsbouw vormt een belangrijk segment voor Van Delden Bouw. Het gaat hierbij om verbouw of nieuwbouw van gebouwen die gebruikt worden ten behoeve van het algemeen nut zoals scholen, sporthallen en dorpshuizen. Het zijn vaak grote gebouwen omdat ze door meerdere mensen tegelijk gebruikt worden. Utiliteitsbouw vraagt om een strakke organisatie en een goede begeleiding tijdens het hele bouwproces. Van Delden Bouw fungeert in veel gevallen als hoofdaannemer en streeft naar een nauwgezette voorbereiding en professionele organisatie. Flexibiliteit, inlevingsvermogen en functionaliteit zijn daarbij onmisbaar. Om de kwaliteit te waarborgen, blijft de projectleider tijdens het hele traject het aanspreekpunt. Dit draagt ook bij aan de duidelijkheid die nodig is om aan alle verwachtingen te voldoen.

Neem contact op